Eläkesäätiön perustaminen

Oma eläkesäätiö mahdollistaa alhaisemmat eläkekulut

Miksi oma eläkesäätiö?

 • Oma eläkesäätiö tai –kassa on historiallisesti merkittävästi alentanut työnantajayritysten eläkekuluja.
 • Lisäksi eläkesäätiössä tai –kassassa päätösvalta omiin eläkeasioihin säilyy yrityksellä itsellään.
 • Eläkemaksut mielletään usein kiinteäksi lakisääteiseksi kuluksi, johon yritys ei itse voi vaikuttaa. Tästä syystä suurin osa suomalaisista yrityksistä ei koskaan ole edes hakenut säästöjä kuluerästä, joka on etenkin työvoimavaltaisilla aloilla erittäin merkittävä. Kuitenkin ne yritykset, joilla on oma eläkesäätiö tai –kassa ovat saavuttaneet keskimäärin vuotuisena säästönä 2% eläkekuluista.
 • Suomalainen työeläkejärjestelmä turvaa nykyisen ja tulevan eläkeläisen edut tehokkaasti. Eläkesäätiömallin tarjoamat yrittäjän kustannushyödyt eivät tulekaan työntekijän selkänahasta vaan byrokraattisia vakuutusyhtiöitä tehokkaammasta toiminnasta.

Alhaisemmat eläkekulut

 • Paremmat sijoitustuotot ja alhaisemmat hoitokulut mahdollistavat alhaisemmat henkilöstökulut. 
 • Eläkesäätiöt ja –kassat ovat toimineet eläkeyhtiöitä kustannustehokkaammin. Pienemmästä koostaan huolimatta eläkesäätiöt ja –kassat ovat toimineet alhaisemmalla kokonaiskulurakenteella kuin työeläkeyhtiöt.
 • Eläkesäätiöiden ja –kassojen sijoitukset ovat tuottaneet selkeästi eläkeyhtiöitä paremmin.

Joustavuus päätöksenteossa

 • Eläkesäätiössä tai –kassassa päätösvalta omiin eläkeasioihin säilyy yrityksellä itsellään.
 • Säätiöön siirtyvät pääomat ovat yleensä erittäin merkittäviä yrityksen kokoon nähden.

Vakavaraisuus

 • Muuttuneen lainsäädännön ja alhaisen korkotason ansiosta eläkesäätiöön työeläkeyhtiöstä siirtyvät pääomat ovat poikkeuksellisen korkealla tasolla.
 • Eläkejärjestelmän edullinen vakavaraisuustilanne antaa perustettavalle säätiölle poikkeuksellisen korkeat riskipuskurit sijoitusmarkkinoiden heilahtelujen varalle.
 • Historiassa eläkesäätiöiden ja –kassojen vakavaraisuusasema on kestänyt lamavuodet eläkeyhtiöitä paremmin.

 

 

 

Kysy lisätietoa