Eläkkeet

Eläkesäätiö kerää eläkemaksut ja maksaa eläkkeet kuten työeläkeyhtiö.
  • Esko hoitaa kaikki eläkehallinnon osa-alueet, joko itse tai ulkoistuskumppaneita kilpailuttamalla.
  • Eläkesäätiö kerää eläkemaksut ja maksaa eläkkeet kuten työeläkeyhtiö.
  • Kerätyt eläkemaksut sijoitetaan tuottavasti ja turvaavasti, sijoitustoiminnan riskit kartoitetaan ja raportoidaan säännöllisesti Finanssivalvonnalle.
  • Säätiön kassavirta- ja vakavaraisuusennusteet lasketaan vakuutusmatemaatikon toimesta.
  • Asiantuntijalääkärit tekevät tarvittaessa päätökset työkyvyttömyyseläkkeistä tai kuntoutuspäätöksistä.