Sijoitukset

Keskitymme olennaiseen: Varojen allokaatiopäätös on keskeisin sijoitustuottojen ja riskin määrittäjä.
  • Keskitymme olennaiseen: Varojen allokaatiopäätös on keskeisin sijoitustuottojen ja riskin määrittäjä.
  • Aloitamme tavoiteriskitasosta, joka määrää salkun allokaation.
  • Toimimme pitkäjänteisesti.

Markkinoiden seuraaminen

  • Seuraamme markkinoita laajasti ja katsomme maailmaa avoimin silmin. Hajautushyödyt ovat tehokkain sijoitusriskin tasoittaja. 
  • Pääomamarkkinat eivät ole tehokkaita kaikkialla, mikä mahdollistaa ylituottojen saamisen aktiiviselle sijoittajalle.
  • Uskomme tasearvoihin: reaaliomaisuus tuottaa paremmin kuin käteisvarat tai inflaatio osakemarkkinoita alhaisemmalla riskillä.